favicon
A morti d'Orlantu

A morti d'Orlantu

Stanotti, dintra lu stanzuni chiusudi l’òpira d’i pupi, chi ‘ccé, ca – si viditi – si senti un murmnriàrisi curiusu?Pupi, chi fà, un durmiti? E Orlantu, palatinu di valuri,ch’ avi, ca sta parlannucu Ganu di Maganza, u tradìturi?Ci dici Orlantu a Ganu: “Sugnu francu,e propriu a tia lu dicu,Ganu, vecchiu nimicu…sugnu stancu.Sira pi sira arriccumincia…